Projekt & Partnere

Marine Mammals er et EU-finansieret projekt om at øge unge menneskers interesse for naturvidenskab yderligere og for at forhindre fremtidig mangel på specialister indenfor naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik (science, technology, engineering and mathematics – STEM).

Mere om Projekt & Partnere…


Aktiviteter

Marine Mammals vil udvikle undervisningsforløb for lærere baseret på den nyeste forskning omkring havpattedyr, og vil afholde sommerskoler for gymnasieelever i 2018.

Mere om aktiviteter…


Låne Ekspeditions bokse


Hent Undervisningsmateriale


Symposium 2019 at our polish partners…

Undervisningsforløb for lærer…

Sommerskoler…

Havpattedyr

Tre arter af sæler fra Nord- og Østersøen, samt marsvinet, en af de mindste tandhvaler, er fokus for ‘Uddannelse om havpattedyr’

Mere om havpattedyr…


Se 3D model af marsvin…

Se 3D model af spættet sæl…


News & Stories

Press releases, actual information about project details, dates for activities are to be found here.

News & Stories (engelsk)…

Photo Harbour porpoise © Peter Verhoog/Fjord&Baelt