1c: Magnus, hvad er dit hovedfokus inden for forskning?

Podcast Serie 1 – Videnskabsmænd og deres daglige arbejde

1c: Magnus, hvad er dit hovedfokus inden for forskning?

Magnus Wahlberg,
Syddansk Universitet (SDU), Marinbiologisk Forskningscenter

Dr. Magnus Wahlberg fortæller om hans forskning i bioakustik ved marine dyr, specielt marsvin.

Produceret af: Dennis Brenneke; Katrin Wollny-Goerke; Andreas Essenberger