1d: Magnus, hvordan ser en typisk dag som forsker ud?

Podcast Serie 1 – Videnskabsmænd og deres daglige arbejde

1d: Magnus, hvordan ser en typisk dag som forsker ud?

Magnus Wahlberg,
Syddansk Universitet (SDU), Marinbiologisk Forskningscenter

Er der en normal arbejdsdag for en forskere som arbejder med havpattedyr? Magnus fortæller om hans daglige arbejde.

Produceret af: Dennis Brenneke; Katrin Wollny-Goerke; Andreas Essenberger