1e: Magnus, hvad har været din bedste oplevelse som havbiolog?

Podcast Serie 1 – Videnskabsmænd og deres daglige arbejde

1e: Magnus, hvad har været din bedste oplevelse som havbiolog?

Magnus Wahlberg,
Syddansk Universitet (SDU), Marinbiologisk Forskningscenter

Dr. Magnus Wahlberg arbejder ikke kun i Danmark, men også i mange marine miljøer i hele Nordeuropa, mest med havpattedyr så som hvaler og delfiner. Hvad er mån hans bedste oplevelse nogensin fra hans arbejdsliv?

Produceret af: Dennis Brenneke; Katrin Wollny-Goerke; Andreas Essenberger