Første udgivede podcast – Om projektet…

Denne syv minutters video-podcast giver et første indblik i Marine Mammals Projektet, dets mål og færdigheder I projektet. I store træk: I interviews forklarer nogle af projektets medlemmer – eksperter i havpattedyrsforskning, samt uddannelsesforskere og eksperter i uddannelse – skridtene til hvordan lærere og elever introduceres til den spændende verden af videnskab og forskellige forskningsområder. Nogle eksempler bliver givet, som workshops, praktiske øvelser, og en bred vifte af undervisningsmateriale. Videoen visualisere også den rolle undervisningssteder udenfor skolen har, samt hvilke roller eksperter fra forskningsinstitutioner spiller i projektet. Havpattedyr som hvaler, marsvin og sæler blev valgt som nøglearter, som havets ambassadører – hvilket også illustreres med nogle smukke filmsekvenser i denne video-podcast.

Denne video blev udviklet af Katrin Wollny-Goerke / meeresmedien og Kiel Science Factory, og blev produceret af Tatja B. GmbH, som en del af Marine Mammals Projektet, finansieret af EU under Tilskudsaftale Nr. 710708. Tak til NDR Landesfunkhaus Schleswig-Holstein, Uli Kunz og Mehltretter GmbH som bidrog med nogle sekvenser.