Marsvin

 

Navn:
Marsvin
Videnskabeligt navn:
Phocoena phocoena
Udbredelse:
Kystnære havområder på den nordlige halvkugle i Atlanterhavet og Stillehavet, samt i den vestlige og nordlige del af Østersøen
Beskrivelse:
Sammenlignet med mange andre tandhvaler er rostrum meget kortere
Vægt og størrelse: 
Hanner: 60 kg og 145 cm i længde; hunner: 75 kg og 150 cm i længde (maks. hun: 90 kg og 180 cm i længde)
Livslængde:  
8–10 år (maks. 23 år)
Dykkedybde og -længde: 
2 meter / 1–5 min., maks. 220 meter
Diæt:
Fisk (sild, kutling, torsk, herring, goby, cod, søtunge, tobis), krebsdyr
Prædatorer:
Spækhugger, hvidhaj
Trues af: 
Støjforurening, kemisk forurening, marint affald (makro affald: indvikling i f.eks. “spøgelsesnet”, skader, indre blokering; mikroplastik: nedsat immunforsvar), interaktioner med fiskeriet (bifangst, indvikling i f.eks. fiskenet, kollisioner, overfiskeri af fiskepopulationer), forstyrrelse (social adfærd, kommunikation, fødesøgning, parring), habitat degradering og tab af habitater
IUCN rødliste status:
“Least concern”, Østersø-populationen anses at være “critically endangered”
Specielle kendetegn:
Den eneste art af tandhval, som findes i Østersøen, og som har to separate populationer.
Seneste forskning:
Tyskland, 2012, Dähne, forskere undersøger effekten af pæleramning på marsvin ved den første havvindmøllepark i Tyskland
Holland, 2015, Leopold, forskere observerer, at gråsæler spiser marsvin
Foto Harbour porpoise © Peter Verhoog/Fjord&Baelt