Ringsæl

Navn:
Ringsæl
Videnskabeligt navn:
Pusa hispida eller Phoca hispida
Udbredelse:
Cirkumpolar udbredelse i hele ishavet, også i den nordlige og østlige del af Østersøen.
Beskrivelse:
Ringformede markeringer på pelsen hose de voksne individer.
Vægt og størrelse: 
Op til 100 kg, 130–150 cm i længde, ingen kønsforskel
Livslængde:  
45 år
Dykkedybde og -længde: 
<80 meter / <6 min., maks. 340 meter / >39 min.
Diæt:
Krebsdyr, fisk (op til 72 arter, mest torsk)
Prædatorer:
For juvenile: Isbjørn, polarræv, hvalros; for voksne: Spækhugger
Trues af: 
Støjforurening, kemisk forurening (associeret med reproduktionssvigt), marint affald (makro affald: indvikling i f.eks. “spøgelsesnet”, skader, indre blokering; mikroplastik: nedsat immunforsvar), interaktioner med fiskeriet (bifangst, indvikling i f.eks. fiskenet, kollisioner, overfiskeri af fiskepopulationer), forstyrrelse (social adfærd, kommunikation, fødesøgning, parring), habitat degradering og tab af habitater, klimaforandringer (isen forsvinder: skal bruge is og sne til at bygge huler), lokal fangst i arktiske regioner
IUCN rødliste status:
”Least concern”
Specielle kendetegn:
Bruger deres stærke klør til at bygge huler under sneen på isen med adgang til vandet. De føder og dier deres unger i hulen for at beskytte dem fra kulde og rovdyr.
Seneste forskning:
Canada, 2013, Chambellant, forskere undersøger maveindhold fra ringsæler og analyserer diæten.
Østersøen og Svalbard, 2009, Routti, forskere undersøger organiske forurenende stoffer i ringsæler