Om Projektet

Marine Mammals er et EU-finansieret projekt om at øge unge menneskers interesse for naturvidenskab yderligere og for at forhindre fremtidig mangel på specialister indenfor naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik (science, technology, engineering and mathematics – STEM). Ni videnskabelige og undervisningsmæssige forskningsinstitutioner samt NGO’er fra Tyskland, Polen, Sverige, Belgien og Danmark er gået sammen i projektet ”Marine Mammals” i september 2016.
Et fokus i projektet er at levere undervisningsmateriale til lærere og elever, som er udviklet af et internationalt hold af eksperter bestående af havbiologer, uddannelsesforskere og lærere. Materialet vil introducere eleverne for videnskabelige emner fra nuværende forskningsspørgsmål samt forskellige forskningsmetoder.
Da havpattedyr ofte ses som ambassadører for havene, og da de til stadighed trues af menneskelig påvirkning fra f.eks. støj og forurening af plastik i havene, blev havpattedyr valgt som nøglearter til dette projekt.
Udviklet materiale vil blive introduceret for lærerne i løbet af undervisningsforløb for lærere, og for gymnasieelever ved at deltage i sommerskolerne i de forskellige deltagerlande. På den måde kan deres forståelse og entusiasme for STEM fag og emner blive vækket ydereligere. Ved at gøre alle materialer tilgængelige på SCIENTIX, sikrer vi for fri adgang for alle. Derudover udvikles der i projektet ekspeditionskasser, som kan lånes til individuelle projekter på skoler. Disse kasser vil indeholde redskaber og instruktioner til praktiske aktiviteter. Andre planlagte ikke-undervisningsaktiviteter, såsom digitale plakater og podcasts, vil blive udviklet yderligere for at vække elevernes nysgerrighed for naturvidenskab.

Det første projektmøde med mere end 20 deltagere blev afholdt ved Kieler Forschungswerkstatt fra d. 28. til d. 30. september, 2016
Det første projektmøde med mere end 20 deltagere blev afholdt ved Kieler Forschungswerkstatt fra d. 28. til d. 30. september, 2016