Havets Hus i Lysekil, Sverige

Havets Hus, grundlagt i 1993, er et akvarie liggende ved siden af Gullmarsfjorden i Sverige, et område beskyttet på grund af sin unikke natur. Dets mission er at udbrede viden om marint liv og dets betydning for nutidige og fremtidige generationer, ved at bruge historisk viden, samt ny forskning og førende innovation. Over 100 marine arter er fra Skagerrak og Kattegat kan ses på akvariet. Havets Hus har opdrættet og udsat taggede hajer hvert år siden 2003, som en del af et naturbeskyttelses- og forskningsprojekt.
Ud over at kunne besøge akvariet tilbyder Havets Hus dagligt programmer for besøgende, undervisning for skoleklasser og oplevelser i sommerperioden, som f.eks. udendørs sommerskole, og lejrskole for børn. Sæl- og fugleture bliver også tilbudt hele sommersæsonen.
Indenfor Marine Mammals projektet er Havets Hus ansvarlig for udvikling af undervisningsmateriale og feltdele indenfor emnet havpattedyrs dykkefysiologi, samt at organisere og afholde sommerskoler, undervisningsforløb for lærere, og symposier.
Der udover vil Havets Hus tage del i konceptplanlægning og test af udstillingsideer (f.eks. interaktive plakater), og i planlægning og test af formidlingsmateriale.

www.havetshus.se

 

Team

Maria Jämting
Dr. Helen Sköld
Martin Stjernstedt
Anna Lorenz