Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research (ITAW) ved University of Veterinary Medicine Hanover Foundation (TiHo)

Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research blev grundlagt i juli 2011 som en del af University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation. ITAW udfører overvågning, basis- og anvendt forskning indenfor området faunabiologi. Afdelingen i Büsum, Schleswig-Holstein fokuserer på havpattedyrsøkologi, udbredelse og antal, habitatbrug og forvaltning, bioakustik, samt menneskelig påvirkning på spættet sæl (Phoca vitulina), gråsæl (Halichoerus grypus) og marsvin (Phocoena phocoena) og andre havpattedyr på globalt niveau.
Et andet fokus for udforskning er helbredsvurdering af havpattedyr, infektions- og zoonotiske sygdomme som bidrag til Helbredshelheden (ONE HEALTH), hvilken består af kliniske undersøgelser af vilde dyr og patologiske undersøgelser af strandede eller bifangede dyr. ITAW levere også information til offentligheden om seneste forskning og resultater. Instituttet er også involveret i undervisningen af skoleelever, f.eks. ved at udføre dissektioner af havpattedyr og/eller fisk med børn fra forskellige klassetrin sammen med “Kieler Forschungswerkstatt”.
Indenfor Marine Mammals projektet, er ITAW primært involveret i udviklingen af materiale, enheder, undervisning i menneskelig påvirkning på havpattedyr og marint liv i forhold til undervandsstøj. Det understøtter CAU Kiel i organising og afholdelse af sommerskoler og undervisningsforløb for lærere.
www.tiho-hannover.de/en/clinics-institutes/institutes/institute-for-terrestrial-and-aquatic-wildlife-research-itaw

 

Team

Prof. Prof. h.c. Dr. Ursula Siebert
Dr. Kristina Lehnert
Med. Vet. Anja Reckendorf