Kiel Universitet (CAU)

er Tysklands nordligste stats universitet, og det videnskabelige centrum for Schleswig-Holstein. På dets institutter lærer mere end 26.000 studerende deres fag, og omkring 2.000 forskere underviser og bedriver forskning på et af de otte fakulteter. De uddanner studenter i 185 programmer og i omkring 80 forskellige områder fra Jordbrugsvidenskab til Zoologi. Med et tilhørende akademisk sygehus er CAU en af de største arbejdsgivere i regionen. Det ser sig selv som et moderne statsuniversitet med en tværfaglig akademisk kultur.


Kieler Forschungswerkstatt (Projektkoordinator)

Kieler Forschungswerkstatt (Kiel Videnskabsfabrik), skolelaboratorie for Keil Universitet og Leibniz Institut for Videnskab og Matematisk Uddannelse (IPN), er et læringssted uden for skolen, som fokuserer på forskellige emner som marin videnskab, energi, liv på jorden, nano-teknologi. Dets vigtigste funktioner er at understøtte græsrods- og elite videnskab, samt udvikling af undervisningsforløb for undervisere. På “ocean:lab” kan skoleelever udforske havets forskellige habitater, og få styr på nuværende problemstillinger inden for det marine forskningsfelt. Det er støttet af Kiel Cluster of Excellence “The Future Ocean”. Alle partnere og sponsorer af Kieler Forschungswerkstatt kan findes her: www.forschungs-werkstatt.de/ueber-uns. Indenfor Marine Mammals projektet, er Kieler Forschungswerkstatt ansvarlig for udviklingen af undervisningsmateriale og elementer som ekspeditionskasser. Derudover organiseres og afholdes der sommerskoler, undervisningsforløb for lærere, og symposier her.

Koordineringen af Marine Mammals Projektet sker herfra.
www.forschungs-werkstatt.de
www.futureocean.org/en/schulprogramme
 

Team


Dr. Katrin Knickmeier
Phone:
+49 (0) 431-880 5914
knickmeier@ipn.uni-kiel.de

Dennis Brennecke
Phone:
+49 (0) 431-880 5908
dbrennecke@email.uni-kiel.de

Katrin Kruse
Phone:
+49 (0) 431-880-5907
kkruse@ipn.uni-kiel.de

Kiel Cluster of Excellence “The Future Ocean”

Kiel Cluster of Excellence “The Future Ocean” er et havforskningsnetværk med mere end 200 forskere fra Kiel Universitet (CAU), GEOMAR Helmholtz Center for Havforskning Kiel, Institut for Verdensøkonomi (IfW) og Muthesius Universitet for Kunst og Design (MKHS). Målet med dette tværfaglige netværk af havforskere, økonomiske eksperter, og lægefaglige, matematiske, juridiske og sociale forskere er at undersøge hav og klimaforandringer samlet for at reevaluere risici og muligheder, og muliggøre bæredygtig forvaltning af havet og de marine ressourcer på verdensplan. The Future Ocean er finansieret indenfor rammeprogrammet Excellence Initiative ved German Science Foundation på vegne af den tyske forbunds- og delstatsregering.www.futureocean.org


Det Europæiske kontor på Kiel Universitet

EU kontoret på Kiel Universitet har omfattende ekspertise i at varetage store internationale netværk, EU afrapportering og revisionskrav, og tilbyder jævnligt træningsarrangementer for andre EU projektkoordinatorer i Europa. Det understøtter halvtreds EU projekter (FP 7 og H2020), hvoraf seks af dem som projektkoordinator. Det er ansvarligt for alle administrative, juridiske og finansielle aspekter af projektet, og kommunikation mellem Europa Kommissionen og partnerne.

Team

Linda Pialek
Dorothea Scharfenberg