Leibniz Institut for Naturvidenskab og Matematisk Uddannelse (IPN) ved Kiel Universitet, Tyskland

Leibniz Institut for Naturvidenskab og Matematisk Uddannelse (IPN), IPN, har som mission at udvikle og promovere naturvidenskab og matematisk uddannelse gennem forskning. Forskningen omhandler en bred vifte af emner omkring læring og undervisning indenfor naturvidenskab og matematik både i og uden for klasseværelset. Andre fokus ligger på uddannelse af lærere og formidling af naturvidenskabelig forskning til offentligheden. Instituttet består af seks naturvidenskabelige afdelinger: Uddannelsesforskning, Uddannelsesmålinger, Biologiuddannelse, Kemiuddannelse, Matematikuddannelse, og Fysikuddannelse.
Indenfor Marine Mammals projektet, står IPN for den uddannelsesmæssige og didaktiske ekspertise til at vejlede forskere under udviklingen af materiale, og er ansvarlig for evalueringen af materialet og lærernes undervisningsforløb. Et en-dags undervisningsforløb for gymnasieelever (16-18 år gamle) vil blive testet, evalueret og optimeret og efterfølgende evalueret af alle partnerlande.

www.ipn.uni-kiel.de

 

Team

Prof. Dr. Ilka Parchmann
Dr. Katrin Schöps