Stiftelse for Udviklingen af Gdansk Universitet (FRUG), Polen

Stiftelsen understøtter og promoverer aktiviteter til udviklingen af Gdansk Universitet. Stiftelsens hovedaktiviteter består i: Undervisning og øvelser, forskningsekspertise og konsulentarbejde, fysisk-kemiske interaktioner, publicerings- og trykkevirksomhed. Stiftelsen står på det polske miljøministeriums liste over eksperter indenfor natur og luft beskyttelse, og beskyttelse mod støj. Stiftelsen udfører videnskabelige undersøgelser og bidrager med ekspertviden til virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige administrerende organer. Siden stiftelsens begyndelse har et af hovedformålene været naturbeskyttelse. Stiftelsen virker inden for rammerne af miljøbeskyttelse i forhold aktiv naturbeskyttelse af særlige habitater, men også naturbeskyttelse uden for særlige habitater, samt med at forme en samvittighedsfuld menneskelig indstilling til miljøet gennem uddannelsesmæssige, informative og kommercielle aktiviteter. På grund af det langvarende tætte samarbejde med forskere fra Institut for Oceanografi på Gdańsk Universitets marine feltstation i Hel, er et særligt vigtigt mål for Stiftelsen at beskytte Østersøen og dens kystzoner. Stiftelsen forpligter sig også til at beskytte økosystemer på landjorden af høj miljømæssig betydning inden for Natura 2000-netværket og andre beskyttede områder. Den videns baserede del af vores projekter understøttes af forskerne fra Gdansk Universitet, hvilket giver en professionel udførelse af projekter i overensstemmelse med videnskabelige standarder.
Indenfor Marine Mammals projektet, er Stiftelsen, sammen med Hel Marine Station, ansvarlige for at organisere og afholde sommerskoler og undervisningsforløb for lærere. Derudover udvikles også dele af undervisnings og formidlingsmateriale, som omhandler havpattedyr, og havpattedyrs interaktioner med fiskeriet.
www.frug.ug.edu.pl

Team

Kamila Szmidt
Dr. Iwona Pawliczka
Mikolaj Koss
Monika Dorota Selin
Wojciech Gorski
Justyna Kapa
Dr. Joanna Jaszczolt


Professor Krzysztof Skóra Hel Marine Station (HMS)

Blev etableret i 1992, og er en feltstation tilhørende Oceanografisk Institut, på Fakultet for Oceanografi og Geografi på Gdansk Universitet. Som den eneste station af sin slags i Polen er den åben for forskningsbehov for hele det naturvidenskabelig forskningssamfund i landet og yder støtte i felten til alle forskningsgrupper, som arbejder i området (akademiske teams fra forskellige gymnasier, institutter indenfor dette forskningsområde og det polske Naturvidenskabsakademi). HMS har samarbejdet med Stiftelsen til Udviklingen af Gdansk Universitet på mange projekter, hvor stationen har bidraget både med erfaring med havpattedyr og feltarbejde.
Stiftelsen til Udviklingen af Gdansk Universitet vil drage nytte af projektet, mens Hel Marine Station som en tredje part i projektet, vil bidrage med videnskabelig ekspertise, resurser og infrastruktur.
www.hel.ug.edu.pl