Syddansk Universitet, Marinbiologisk Forskningscenter

Syddansk Universitet (SDU) er baseret i Odense. Biologisk Institut leder et marinbiologisk laboratorie i Kerteminde, 20 km fra Odense. Ved siden af laboratoriet ligger Fjord&Bælt, en formidlingsinstitution, som underviser turister og skolebørn om det lokale marine miljø samt havpattedyr. Trænede marsvin og spættede sæler bliver holdt i udendørs bassiner ved Fjord&Bælt. Gennem en samarbejdsaftale mellem forskere fra Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Hannover Universitet laves der videnskabelige projekter med både marsvinene og sælerne. Det marine laboratorie er i øjeblikket hjem for tre gråsæler, en skarv, og to lomvier for at undersøge deres hørelse i luft og under vand. Den forskning på laboratoriet, som omhandler havpattedyr, fokuserer på ekkolokalisering og hørelse hos marsvin, den akustiske adfærd og hørelse hos sæler, og den akustiske del af byttedyr-prædator interaktioner mellem havpattedyr og deres bytte. Der udover er der et bredt spektrum af formidlingsaktiviteter for studerende samt gymnasieelever.
Indenfor Marine Mammals projektet er SDU primært med i udvikling og afholdelse af undervisningsforløb for lærere, samt sommerskoler. Projekt teamet er også ansvarlige for udvikling af formidlingsmateriale og undervisningsforløb f.eks. om havpattedyr og hørelse/ekkolokalisering, med udgangspunkt det eksisterende gymnasiepensum.

Se: Marinbiologisk Forskningscenter www.sdu.dk

 

Team

Associate Professor Magnus Wahlberg
Dr. Tòrur Andreassen
Dr. Kirstin Anderson Hansen
Lars Seidelin
Sara Ortiz