WWF Polen

WWF Polen har udført en lang række aktiviteter dedikeret til at beskytte Østersøen, bl.a. fjernelse af “spøgelsesnet”, beskyttelse af havpattedyr og habitater, samt politisk arbejde. Siden starten i 2009, har WWF Polen fokuseret på beskyttelse af havpattedyr (gråsæler, marsvin) og fugle (stor præstekrave, fjord terne, splitterne, dværg terne og strandskade) og har taget initiativ til græsrodsaktiviteter i form af social inddragelse i naturbeskyttelse kaldet Blue Patrol. Blue Patrol er en gruppe på 200 frivillige rekrutteret fra lokalområder, som tager del i interventioner og redningsarbejde. Det er en gruppe af mennesker med forskellig bagrund, erfaring og alder. Alle Blue Patrol medlemmer er stærkt motiverede til at deltage aktivt i beskyttelsen af Østersøen og til at hjælpe havpattedyr og fugle.

I Marine Mammals projektet er WWF Polen ansvarlig for udviklingen af formidlingsmateriale og undervisningsforløb for lærere om havpattedyr.

www.wwf.pl

Team
Monika Łaskawska-Wolszczak