Podcast Oversigt

Podcast Serie 1 – Videnskabsmænd og deres daglige arbejde
Videnskabsmænd fortæller om deres daglige arbejde som marinbiologer og om deres vigtigste forskningsaktiviteter. De informerer også om tværfagligt samarbejde og samarbejde med kollegaer med en anden baggrund.

Podcast Serie 2 – Videnskabsmænd og deres forskningsaktiviteter
Nogle af forskerne fortæller om specifikke emner indenfor deres vigtigste videnskabelige fokus vedrørende havpattedyr. Disse korte interviews er linkede til det undervisningsmateriale som kan downloades her.

Podcast Serie 3 – Ekspertinterviews vedrørende projektet
Denne serie giver baggrundsinformation vedrørende MARINE MAMMALS projektet og også om de vinklinger som er blevet brugt for at øge de studerendes interesse i naturvidenskab.

Podcast Serie 4 – 3D animationer