Skrzynie ekspedycyjne do zajęć szkolnych i pozaszkolnych

W ramach projektu partnerzy stworzyli skrzynie ekspedycyjne, w których są zawarte drukowane materiały edukacyjne i akcesoria do przeprowadzenia zajęć praktycznych. Przykładowe tematy zajęć, które mogą być zrealizowane przy użyciu zawartości skrzyni ekspedycyjnej, to: akustyka i hałas podwodny, zanieczyszczenie środowiska morskiego plastikiem, przystosowanie do życia w środowisku morskim (np. fizjologia nurkowania). Dodatkowym elementem edukacyjnym jest gra fabularna mająca na celu wyjaśnić przyczyny śmierci wyrzuconych na brzeg Morza Północnego kaszalotów.

Skrzynie ekspedycyjne mogą zostać wypożyczone do wykorzystania w szkole lub na warsztatach:

Joanna Jaszczołt  (Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego)
e-mail: frugjj@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 63

Mikołaj Koss (Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego/ Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański)
e-mail: mikolaj.koss@ug.edu.pl
tel. 58  675 08 36

Jeśli jesteś zainteresowany warsztatami na temat ssaków morskich, skontaktuj się z Błękitną Szkołą w Helu:

“Błękitna Szkoła” Stacji Morskiej IO UG

Monika Selin
e-mail: monika.selin@ug.edu.pl

Mikołaj Koss
e-mail:mikolaj.koss@ug.edu.pl

Justyna Kąpa
e-mail: j.kapa@ug.edu.pl
tel. 58 675 08 36

Od września 2019r. koszty związane z wypożyczeniem przez szkołę skrzyni ekspedycyjnej (przesyłka kurierska) ponosi szkoła.