Szkolenia dla nauczycieli

W ramach projektu „Ssaki morskie“ zostaną opracowane szkolenia dla nauczycieli w oparciu o najnowsze badania dotyczące ssaków morskich. Szkolenia dla nauczycieli zostaną przeprowadzone we wszystkich krajach partnerskich, w języku danego kraju. Poniżej zostały omówione wszystkie szkolenia dla nauczycieli. Na szkolenia można zapisywać się indywidualnie. Każdy uczestnik może wziąć udział w szkoleniu tylko raz. W zależności od czasu trwania szkolenia i danego kraju, niektóre tematy będą omawiane ogólnie, a inne bardziej szczegółowo. Więcej informacji o poszczególnych szkoleniach dla nauczycieli znajduje się w ulotkach. W razie pytań należy skontaktować się z osobami wskazanymi w opisach poszczególnych warsztatów.

Polska Frug

Currently no offers. Next appointments are in progress.

Polska WWF

Currently no offers. Next appointments are in progress.

Międzynarodowe

Currently no offers. Next appointments are in progress.

Niemcy

Currently no offers. Next appointments are in progress.

Szwecja

Currently no offers. Next appointments are in progress.

Dania

Currently no offers. Next appointments are in progress.

Belgia/Korsyka

Currently no offers. Next appointments are in progress.