Szkoły letnie

W ramach projektu „Ssaki morski“” w 2018 r. zostaną przeprowadzone szkoły letnie dla uczniów. Uczestnicy szkół letnich będą uczestniczyć zarówno w podstawowych, jak i stosowanych badaniach, dzięki czemu będą mogli zapoznać się w praktyczny sposób z naukami morskimi.

Polska Frug

Currently no offers. Next appointments are in progress.

Polska WWF

Currently no offers. Next appointments are in progress.

Międzynarodowe

Currently no offers. Next appointments are in progress.

Niemcy

Currently no offers. Next appointments are in progress.


Szwecja

Currently no offers. Next appointments are in progress.

Dania

Currently no offers. Next appointments are in progress.


Belgia/Korsyka

Currently no offers. Next appointments are in progress.