Instytut Badań Przyrody Lądowej i Wodnej (ITAW) przy Fundacji Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze (TiHo)

Instytut Badań Przyrody Lądowej i Wodnej powstał w lipcu 2011 r. przy Fundacji Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze. ITAW przeprowadza badania podstawowe, monitorujące i stosowane w dziedzinie biologii dzikich zwierząt. Oddział w Buesum w Schleswig-Holstein zajmuje się głównie ekologią, występowaniem i liczebnością ssaków morskich, wykorzystaniem i zarządzaniem siedliskami, bioakustyką oraz wypływem antropogenicznym na fokę pospolitą (Phoca vitulina), fokę szarą (Halichoerus grypus) i morświna (Phocoena phocoena), jak również inne gatunki ssaków morskich na świecie.
Kolejnym przedmiotem badań jest ocena stanu zdrowia ssaków morskich, choroby zakaźne i odzwierzęce. Ponadto instytucja uczestniczy w inicjatywie ONE HEALTH, która polega na prowadzeniu badań klinicznych na zwierzętach żyjących na wolności oraz badań patologicznych osobników przyłowionych lub wyrzuconych na brzeg. ITAW prowadzi również działalność informacyjną w zakresie współcześnie prowadzonych badań i ich wyników. Instytut angażuje się w edukację uczniów, np. przeprowadzając sekcje ssaków morskich lub ryb z uczniami różnych klas, we współpracy z „Kieler Forschungswerkstatt”.
W projekcie „Ssaki morskie“ ITAW odpowiada głównie za opracowywanie materiałów edukacyjnych, szkolenia oraz tematykę związaną z wpływem antropogenicznym na ssaki morskie i inne organizmy morskie w zakresie oddziaływania akustycznego. Wspiera CAU w organizowaniu i przeprowadzaniu szkół letnich i szkoleń dla nauczycieli.

www.tiho-hannover.de/en/clinics-institutes/institutes/institute-for-terrestrial-and-aquatic-wildlife-research-itaw

 

Zespół

Prof. Prof. h.c. Dr. Ursula Siebert
Dr. Kristina Lehnert
Med. Vet. Anja Reckendorf