Instytut Edukacji Nauk Ścisłych i Matematyki im. Leibniza (IPN) przy Uniwersytecie w Kilonii, Niemcy

Instytut Edukacji Nauk Ścisłych i Matematyki im. Leibniza (IPN), misją IPN jest rozwój i promocja edukacji nauk ścisłych i matematyki przez prowadzenie badań. Prowadzone badania dotyczą różnorodnej problematyki w zakresie nauczania i uczenia się nauk ścisłych i matematyki, zarówno w klasach, jak i pozaszkolnych środowiskach edukacyjnych. Instytut zajmuje się również edukacją nauczycieli oraz działalnością informacyjną we współpracy ze środowiskami naukowymi. Instytut składa się z sześciu wydziałów naukowych: Badania dydaktyczne, Pomiary dydaktyczne, Nauczanie biologii, Nauczanie chemii, Nauczanie matematyki i Nauczanie fizyki.
W ramach projektu „Ssaki morskie“ IPN służy ekspertyzą edukacyjną i dydaktyczną naukowcom opracowującym materiały oraz odpowiada za ocenę materiałów i szkoleń dla nauczycieli. Jednodniowa jednostka lekcyjna dla uczniów klas średnich (wiek 16-18 lat) zostanie przetestowana, oceniona i usprawniona, a następnie poddana ponownej ocenie we wszystkich krajach partnerskich.

www.ipn.uni-kiel.de

 

Zespół

Prof. Dr. Ilka Parchmann
Dr. Katrin Schöps