Uniwersytet Południowej Danii, Centrum Badań Biologicznych Środowiska Morskiego

Uniwersytet Południowej Danii (SDU) znajduje się w Odense. Wydział Biologii prowadzi morskie laboratorium biologiczne w miejscowości Kerteminde, 20 km od Odense. W sąsiedztwie laboratorium znajduje się Fjord&Bælt, organizacja edukacyjna podnosząca wiedzę turystów i uczniów o lokalnym środowisku morskim i lokalnie występujących ssakach morskich. W odkrytych basenach Fjord&Bælt żyją poddawane treningowi dwa morświny i trzy foki pospolite. Na podstawie umowy o współpracy naukowcy z Uniwersytetu Południowej Danii, Uniwersytetu w Aarhus i Uniwersytetu w Hanowerze wspólnie realizują naukowe projekty poświęcone morświnom i fokom. Obecnie w laboratorium morskim przebywają również dwie foki szare i dwa kormorany w związku z badaniami nad możliwościami słuchowymi tych zwierząt w powietrzu i pod wodą. Prowadzone w laboratorium badania na ssakach morskich dotyczą głównie zdolności echolokacyjnych i słuchowych u morświnów oraz zachowań akustycznych i zdolności słuchowych fok, a także akustycznych interakcji między drapieżnymi ssakami morskimi a ich ofiarami. Ponadto prowadzonych jest szereg działań informacyjnych skierowanych do studentów i uczniów szkół średnich.
W projekcie „Ssaki morskie“ SDU zajmuje się głównie przygotowywaniem i przeprowadzaniem szkoleń dla nauczycieli oraz szkół letnich. Zespół projektowy jest również odpowiedzialny za opracowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, np. o ssakach morskich i echolokacji, z uwzględnieniem podstaw programowych szkół średnich.

Zob.: Marine Biological Research Centre na stronie www.sdu.dk

 

Zespół

Associate Professor Magnus Wahlberg
Dr. Tòrur Andreassen
Dr. Kirstin Anderson Hansen
Lars Seidelin
Sara Ortiz