Uniwersytet w Kilonii (CAU)

to położony najdalej na północ w Niemczech uniwersytet publiczny oraz centrum naukowe w regionie Schleswig-Holstein. W jego instytutach ponad 26 000 studentów uczy się zawodu, a ok. 2 000 prowadzi działalność dydaktyczno-naukową na jednym z ośmiu wydziałów. Studenci kształcą się w ramach 185 kursów na ok. 80 różnych kierunkach od nauk rolniczych po zoologię. Wraz z prowadzoną kliniką CAU jest jednym z największych pracodawców w regionie. Uniwersytet ten postrzega siebie jako nowoczesną uczelnię publiczną integrującą różne kultury akademickie.


Kilońska Fabryka Nauki (Koordynacja projektu)

Kieler Forschungswerkstatt (Kilońska Fabryka Nauki), szkolne laboratorium Uniwersytetu w Kilonii i Instytutu Edukacji Nauk Ścisłych i Matematyki im. Leibniza (IPN) to pozaszkolna placówka edukacyjna poświęcona różnym dziedzinom, jak oceanografia, energetyka, życie na Ziemi czy nanotechnologia. Do jej kluczowych zadań należy wspieranie szeregowych i elitarnych pracowników naukowych oraz organizowanie szkoleń i rozwoju nauczycieli. W „ocean:lab” uczniowie poznają siedliska morskie i oceaniczne oraz dowiadują się o najnowszej problematyce w dziedzinie badań środowiska morskiego. Działalność laboratorium wspiera Klaster Doskonałości „Ocean przyszłości”. Wykaz wszystkich partnerów i sponsorów Kieler Forschungswerkstatt znajduje się tutaj: www.forschungs-werkstatt.de/ueber-uns. W projekcie „Ssaki morskie” Kieler Forschungswerkstatt jest odpowiedzialny za opracowywanie materiałów edukacyjnych, m.in. skrzyń ekspedycyjnych. Ponadto instytucja ta organizuje i przeprowadza szkoły letnie, szkolenia dla nauczycieli i sympozja.

Jest również odpowiedzialna za koordynację projektu „Ssaki morskie”.
www.forschungs-werkstatt.de
www.futureocean.org/en/schulprogramme
 

Zespół


Dr. Katrin Knickmeier
Phone:
+49 (0) 431-880 5914
knickmeier@ipn.uni-kiel.de

Dennis Brennecke
Phone:
+49 (0) 431-880 5908
dbrennecke@email.uni-kiel.de

Katrin Kruse
Phone:
+49 (0) 431-880-5907
kkruse@ipn.uni-kiel.de

Klaster Doskonałości w Kilonii “Ocean przyszłości”

Klaster Doskonałości w Kilonii “Ocean przyszłości” to sieć oceanograficzna skupiająca ponad 200 naukowców z Uniwersytetu w Kilonii (CAU), Centrum Badań Oceanicznych GEOMAR im. Helmholtza w Kilonii, Instytutu Gospodarki Światowej (IfW) i Akademii Sztuk Pięknych i Architektury im. Muthesiusa (MKHS). Celem interdyscyplinarnej sieci oceanografów, ekonomistów oraz naukowców z dziedziny medycyny, matematyki oraz nauk prawniczych i społecznych jest wspólne badanie zmian zachodzących w oceanach i klimacie, ocena zagrożeń i możliwości oraz umożliwianie zrównoważonego zarządzania oceanami i ich zasobami na skalę światową. “Ocean przyszłości” powstał w ramach Inicjatywy doskonałości Niemieckiej Fundacji Naukowej pod patronatem rządu federalnego i samorządów stanowych.www.futureocean.org


Biuro Europejskie przy Uniwersytecie w Kilonii

Biuro Europejskie przy Uniwersytecie w Kilonii posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu dużymi, międzynarodowymi sieciami, przygotowywaniu sprawozdań dla UE oraz audytowaniu, a ponadto regularnie organizuje szkolenia dla innych kierowników projektów unijnych w całej Europie. Wspiera pięćdziesiąt projektów unijnych (PR 7 i H2020), z czego koordynuje sześć projektów. Odpowiada za wszelkie kwestie administracyjne, prawne i finansowe projektów, jak również za utrzymywanie kontaktów z Komisją Europejską i partnerami.

Zespół

Linda Pialek
Dorothea Scharfenberg