Uniwersytet w Liège (ULg)

W projekcie „Ssaki morskie“ Uniwersytet w Liège odpowiada za koordynowanie badań prowadzonych w ramach projektu. Przeprowadza szkolenia dla nauczycieli w ramach szkoły letniej w STARESO i organizuje konkurs Korsyka (Corsica challenge) jako model dla partnerów projektu. W ramach projektu „Ssaki morskie“ zajmuje się między innymi opracowywaniem narzędzi 3D mających pomóc w lepszym rozumieniu biologii i fizjologii ssaków morskich. Zespół uniwersytecki zajmuje się również wpływem zanieczyszczeń chemicznych na zdrowie ssaków morskich. Ponadto uniwersytet w Liege będzie organizował sympozja i konferencje.

labos.ulg.ac.be/oceanologie

 

Zespół

Dr. Krishna Das
Prof. Dr. Sylvie Gobert
Prof. Dr. Eric Parmentier
Mrs. Julie Louis


Laboratorium Oceanologii MARE

Laboratorium Oceanologii MARE (Międzywydziałowe Centrum Badań Morskich) posiada wyjątkową wiedzę w zakresie ekologii i ekotoksykologii morskiej. Laboratorium Oceanologii jest uznanym ekspertem w różnych obszarach, w tym w dziedzinie badania traw morskich, odbudowy łańcuchów pokarmowych oraz ekologii i ekotoksykologii ssaków morskich.

Laboratorium Morfologii Funkcjonalnej i Rozwojowej

Laboratorium Morfologii Funkcjonalnej i Rozwojowej posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ekomorfologii, w szczególności mechanizmów dostosowywania się zwierząt do życia w danych środowiskach, morfologii funkcjonalnej i adaptacji do zmieniającego się środowiska. Multidyscyplinarne podejście obejmuje wiedzę w dziedzinie morfologii, etologii, histologii, fizjologii, ontogenii, filogenii i systematyki.

Wydział Stosunków Zewnętrznych i Komunikacji

Wydział Stosunków Zewnętrznych i Komunikacji to wielozadaniowa struktura, której główną misją jest promowanie wizerunku instytucji m.in. przez Dział Mediów i Komunikacji oraz Dział Promocji i Rozpowszechniania Kultury. Dział Popularyzacji Badań jest odpowiedzialny za upowszechnianie wyników badań w społeczeństwie. Ponadto organizuje tzw. Corsica challenge (we współpracy z Laboratorium Oceanologii).

STARESO (STAtion de REchercherches Sous-marines et Océanographique)

STARESO (STAtion de REchercherches Sous-marines et Océanographique) to baza naukowa Uniwersytetu w Liege służąca do prowadzenia badań podwodnych i oceanicznych w Calvi na północno-zachodnim wybrzeżu Korsyki na Morzu Śródziemnym. Ten obszar oligotroficzny został sklasyfikowany jako „dziewiczy”, gdzie zmiany środowiskowe spowodowane czynnikami antropogenicznymi są wyjątkowo niewielkie. Zatoka Calvi charakteryzuje się zdrowymi bentonicznymi i pelagialnymi ekosystemami związanymi z dużą bioróżnorodnością w pobliżu prądu liguryjsko-prowansalskiego, gdzie można spotkać wiele gatunków waleni. W projekcie „Ssaki morskie“ Uniwersytet w Liege jest odpowiedzialny za koordynowanie badań projektowych. Przeprowadza szkolenia dla nauczycieli w ramach szkoły letniej w STARESO i organizuje konkurs Korsyka (Corsica challenge) jako model dla partnerów projektu. W ramach projektu „Ssaki morskie“ zajmuje się między innymi opracowywaniem narzędzi 3D mających pomóc w lepszym rozumieniu biologii i fizjologii ssaków morskich. Zespół uniwersytecki zajmuje się również wpływem zanieczyszczeń chemicznych na zdrowie ssaków morskich. Ponadto uniwersytet w Liege będzie organizował sympozja i konferencje.

www.stareso.ulg.ac.be