WWF Polska

WWF Polska prowadzi szereg działań mających na celu ochronę Morza Bałtyckiego, jak usuwanie zgubionych sieci, ochrona gatunków i siedlisk morskich czy działalność wynikająca z polityki organizacji. Od 2009 działalność WWF Polska koncentruje się na ochronie ssaków morskich (foki szarej, morświna) oraz ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy rzecznej, rybitwy czubatej, rybitwy białoczelnej i ostrygojada). Ponadto organizacja zainicjowała pionierską działalność w zakresie zaangażowania społecznego w ochronę przyrody o nazwie Błękitny Patrol. Błękitny Patrol to grupa 200 wolontariuszy wywodzących się z lokalnej społeczności, biorących udział w interwencjach i akcjach ratowniczych. To zróżnicowana grupa osób pochodzących z różnych środowisk, w różnym wieku i z różnym doświadczeniem. Wszyscy członkowie Błękitnego Patrolu są mocno zmotywowani do aktywnej ochrony Morza Bałtyckiego oraz wspierania ssaków i ptaków morskich.

W projekcie „Ssaki morskie“ WWF Polska jest odpowiedzialny za opracowywanie materiałów informacyjnych oraz szkoleń dla nauczycieli poświęconych ssakom morskim.

www.wwf.pl

Zespół
Monika Łaskawska-Wolszczak