Projekt

„Ssaki morskie“ to projekt finansowany przez Unię Europejską, mający na celu zainteresowanie młodych ludzi naukami przyrodniczymi oraz zapobieganie niedoborom specjalistów w dziedzinach nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Dziewięć instytucji naukowo-edukacyjnych oraz organizacje pozarządowe z Niemiec, Polski, Szwecji, Belgii i Danii połączyły siły w ramach projektu „Ssaki morskie” we wrześniu 2016 r.

Jednym z założeń projektu jest udostępnianie nauczycielom i uczniom materiałów edukacyjnych opracowanych przez międzynarodowy zespół ekspertów składający się z oceanografów, dydaktyków i nauczycieli. Materiały te zapoznają uczniów z tematami naukowymi związanymi z podnoszonymi współcześnie pytaniami badawczymi oraz różnymi metodami badawczymi.

Często postrzegane jako ambasadorowie oceanów i wciąż zagrożone przez czynniki antropogeniczne, takie jak hałas czy zanieczyszczenie oceanów tworzywami sztucznymi, ssaki morskie zostały wybrane jako kluczowe zwierzęta w tym projekcie.

Opracowane materiały zostaną przedstawione nauczycielom podczas szkoleń dla nauczycieli oraz uczniom uczestniczącym w szkołach letnich w każdym kraju biorącym udział w projekcie. W ten sposób zostanie rozbudzone ich zainteresowanie i entuzjazm oraz pogłębiona znajomość tematów i problematyki z zakresu STEM. Udostępniając wszystkie materiały na platformie SCIENTIX, umożliwimy nieograniczony i nieodpłatny dostęp do tych zasobów. Ponadto skrzynie ekspedycyjne opracowane w ramach projektu będą udostępniane na potrzeby niezależnych projektów realizowanych przez szkoły. Znajdą się w nich narzędzia oraz instrukcje do ćwiczeń praktycznych. Zostaną również opracowane ćwiczenia wychodzące poza podstawę programową, jak postery cyfrowe czy podcasty w celu zwiększenia zainteresowania naukami przyrodniczymi wśród uczniów.

The photo shows the more than 20 participants at the first marine mammals project meeting held at the Kieler Forschungswerkstatt from September 28 to 30, 2016
Pierwsze spotkanie projektowe dla ponad 20 uczestników odbyło się w Kieler Forschungswerkstatt w dniach od 28 do 30 września 2016 r.