Podcast Przegląd

Seria podcastów nr 1: Naukowcy i ich codzienna praca
Naukowcy opowiadają o swojej karierze zawodowej, ich codziennej pracy jako biologów morskich i o swoich głównych zainteresowaniach badawczych. Wyjaśniają również interdyscyplinarny charakter swojej pracy i zawodów pokrewnych.

Seria podcastów nr 2: Naukowcy I ich tematy badawcze
Zgodnie z tematyką materiałów edukacyjnych, niektórzy naukowcy opowiadają o poszczególnych obszarach badawczych dotyczących ssaków morskich. Te krótkie klipy są powiązane z materiałami edukacyjnymi, które można pobrać tutaj.

Seria podcastów nr 3: Wywiady z ekspertami na temat projektu
Ta seria zawiera podstawowe informacje o celach projektu Ssaki Morskie, a także o podejściach, które zostały wybrane, aby wzbudzić zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi.

Seria podcastów nr 4: Animacje 3D