Project & Partners


MARINE MAMMALS är ett EU-finansierat projekt fokuserat på att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och för att förhindra brist på specialister inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM).

Mer om projekt & partners…

Aktiviteter


MARINE MAMMALS projektet kommer att utveckla lärarutbildningar utifrån modern forskning på Marina däggdjur och kommer att genomföra sommarskolor för gymnasie- och högstadieelever under 2018.

Mer om aktiviteter…

De första lärarutbildningarna kan bli bokade! Läs mer här…

Ladda ner läromedel…

Marina däggdjur


Tre säl arter i Nordsjön och Östersjön och tumlare, den minsta tandvalen, står i fokus för ‘Marine Mammals science education’.

Läs mer om marina däggdjur…


Se 3D-model av tumlare…


Se 3D-model av säl…

News & Stories


Press releases, actual information about project details, dates for activities are to be found here.

News & Stories (engelsk)…

Foto Harbour porpoise © Peter Verhoog/Fjord&Baelt