Lärarutbildningar

Marina däggdjur kommer att utveckla lärarutbildningar baserade på toppmodern forskning på Marina däggdjur. Lärarutbildningen kommer att genomföras i alla partnerländer på respektive lands språk. Här är en översikt över alla lärarutbildningar. Observera att varje lärarutbildning kan bokas individuellt och att varje deltagare endast kan delta en gång. Beroende på utbildningens längd och på partnerlandet kommer en del ämnen att behandlas i en översikt, andra kommer att få mer detaljerad information. För ytterligare information om varje lärarutbildning, vänligen se respektive reklamblad. I händelse av frågor kan du kontakta personer som anges i beskrivningen av varje workshop.

Svenska

Det finns för tillfället inga erbjudanden. Nästa datum är under förberedelse.

Internationell

Det finns för tillfället inga erbjudanden. Nästa datum är under förberedelse.

Tyskland

Det finns för tillfället inga erbjudanden. Nästa datum är under förberedelse.

Polen FRUG

Det finns för tillfället inga erbjudanden. Nästa datum är under förberedelse.

Polen WWF

Det finns för tillfället inga erbjudanden. Nästa datum är under förberedelse.

Danmark

Det finns för tillfället inga erbjudanden. Nästa datum är under förberedelse.

Belgium/Korsiska

Det finns för tillfället inga erbjudanden. Nästa datum är under förberedelse.