Sommar skolor

Marina däggdjur kommer att genomföra sommarskolor för gymnasieelever under 2018. Sommarskolorna kommer att erbjuda direkt praktisk erfarenhet och både grundläggande och tillämpade forsknings utredningar för att ge praktiska insikter om marina vetenskaper.

Svenska

Currently no offers. Next appointments are in progress.

Internationell

Currently no offers. Next appointments are in progress.

Tyskland

Currently no offers. Next appointments are in progress.

Polen FRUG

Currently no offers. Next appointments are in progress.

Polen WWF

Currently no offers. Next appointments are in progress.

Danmark

Currently no offers. Next appointments are in progress.


Belgium/Korsiska

Currently no offers. Next appointments are in progress.