1a: Ursula, varför anser du att forskning och regelbundna observationer i fält är viktiga för att kunna skydda marina däggdjur?

Podcast Serie 1 – En dag som forskare

1a: Ursula, varför anser du att forskning och regelbundna observationer i fält är viktiga för att kunna skydda marina däggdjur?

Professor Dr. Ursula Siebert är veterinär och specialist inom marina däggdjur. Hon förklarar varför det finns behov av kunskap baserad på långsiktig och systematisk observation – fältstudier och forskning.

Ursula Siebert,
Ursula Siebert, Universitetet i veterinärmedicinska Foundation (Tiho), ITAW

Producerad av: Tatja B. GmbH; Katrin Wollny-Goerke; Andreas Essenberger