1b: Magnus, hur kom det sig att du blev forskare?

Podcast Serie 1 – En dag som forskare

1b: Magnus, hur kom det sig att du blev forskare?

Dr. Magnus Wahlberg berättar om sin professionella karriär och hur hans resa kom att leda honom till just Syd Danska Universitet och närliggande Fjord & Baelt Center i Kerteminde.

Magnus Wahlberg,
Universitetet i södra Danmark (SDU), centrum för marint biologisk forskning

Producerad av: Dennis Brennecke; Katrin Wollny-Goerke; Andreas Essenberger