1d: Magnus, hur ser en typisk dag ut för dej som forskare?

Podcast Serie 1 – En dag som forskare

1d: Magnus, hur ser en typisk dag ut för dej som forskare?

Finns det verkligen något som skulle kunna kallas för ‘en typisk dag’ för en forskare som arbetar med marina däggdjur? Magnus berättar om hur hans dagliga arbete kan te sig.

Magnus Wahlberg,
Universitetet i södra Danmark (SDU), centrum för marint biologisk forskning

Producerad av: Dennis Brennecke; Katrin Wollny-Goerke; Andreas Essenberger