1e: Magnus, vad har varit din bästa upplevelse som marinbiolog?

Podcast Serie 1 – En dag som forskare
1e: Magnus, what was your best experience as a marine biologist?

Dr. Magnus Wahlberg arbetar inte bara i Danmark utan även i marina områden över hela Nordeuropa och främst med marina däggdjur som valar och delfiner. Vad har varit hans bästa upplevelse?

Magnus Wahlberg,
Universitetet i södra Danmark (SDU), centrum för marint biologisk forskning

Producerad av: Dennis Brennecke; Katrin Wollny-Goerke; Andreas Essenberger