2a: Ursula, finns det orsak till oro för de marina däggdjursbestånden i Nordsjön och Östersjön?

Podcast Serie 2 – Forskare och deras forskningsområden
2a: Ursula, finns det orsak till oro för de marina däggdjursbestånden i Nordsjön och Östersjön?

Prof. Dr. Ursula Siebert vet hur det ligger till med hälsotillståndet för sälar, valar och delfiner i Norden, särskilt i Nordsjön och Östersjön. Här förklarar hon några av de hot som påverkar marina däggdjur.

Ursula Siebert,
Universitetet i veterinärmedicinska Foundation (Tiho), ITAW

Producerad av: Tatja B. GmbH; Katrin Wollny-Goerke; Andreas Essenberger