Projektet


MARINE MAMMALS är ett EU-finansierat projekt fokuserat på att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och för att förhindra brist på specialister inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM). Nio vetenskapliga och pedagogiska forskningsinstitut plus NGOs från Tyskland, Polen, Sverige, Belgien och Danmark gick samman för projektet ”MARINE MAMMALS” i September 2016. Alla av dem arbetar med eller om Marina däggdjur och relaterade ämnen.
Mer om projekt…