Havets Hus i Lysekil, Svergie

Havets Hus blev grundat 1993 och är ett publikt marint akvarium beläget i anslutning till Gullmarsfjorden i Sverige, vilket är ett skyddat område på grund av dess unika miljö. Deras uppdrag är att sprida kunskap om det marina livet och dess betydelse för nutida och kommande generationer, genom att använda kunskapen om det förflutna, såväl som aktuell vetenskap och ledande innovationer. Över 100 marina arter representativa för vattnen i skagerrakt och Kattegatt återfinns i akvariet. I ett årligt bevarande-och forskningsprojekt har Havets Hus sedan 2003 fött upp och släppt ut taggade hajar.
Förutom besöket i akvariet erbjuder Havets Hus ett dagligt program för besökare, pedagogiska klasser för skolan och äventyr under sommarperioden såsom sommarskolor utomhus och läger för barn. Under sommarsäsongen erbjuds även säl-och fågelskådningsturer.
Inom MARINE MAMMALS ansvarar Havets Hus för utvecklingen av undervisningsmaterial och enheter inom området för marina däggdjurs dykning samt för att organisera och genomföra sommarskolor, lärarutbildningar och symposier. Dessutom kommer Havets Hus att medverka i den konceptuella planeringen och provningen av utställnings idéer (t.ex. en interaktiv affisch) och i planeringen och test av material för att nå ut till befolkningen.
www.havetshus.se

 

Team

Maria Jämting
Dr. Helen Sköld
Martin Stjernstedt
Anna Lorenz