Institutet för land-och vattenlevande vildlivsforskning (ITAW) vid universitetet i veterinärmedicinska Hanover Foundation (TiHo)

Institutet för terrestra och akvatiska djurlivsforskning grundades i juli 2011 som en del av universitetet i veterinärmedicin Hannover, Stiftelsen. ITAW utför grundläggande, övervakning och tillämpad forskning inom området för natur-biologi. Delen i Buesum, Schleswig-Holstein fokuserar på marint däggdjurs ekologi, distribution och förekomst, användning och förvaltning av livsmiljöer, bioakustik samt antropogena effekter i knubbsäl (Phoca vitulina), gråsälar (Halichoerus grypus) och tumlare (Phocoena phocoena) och andra marina däggdjursarter över hela världen.
Ett annat förberedande fokus är hälsobedömningen av marina däggdjur, smittsamma och zoonotiska sjukdomar som bidrar till en hälsoaspekt, som består av klinisk undersökning av frilevande djur och patologiska undersökningar av strandsatta eller fångade individer. ITAW ger också information till allmänheten med hjälp av aktuella forskningsstudier och dess resultat. Institutet är involverat i undervisning för skolbarn t. ex. genom att utföra protjeket MARINE MAMMALS och/eller dissektioner av fisk med barn i olika skolklasser i samarbete med “Kieler Forschungswerkstatt”.
Inom marina däggdjur är ITAW huvudsakligen involverat i utvecklingen av material, enheter, utbildning om antropogen påverkan på marina däggdjur och marina biota när det gäller akustisk påverkan. Det stöder CAU Kiel för att organisera och genomföra sommarskolor och lärarutbildningar.

www.tiho-hannover.de/en/clinics-institutes/institutes/institute-for-terrestrial-and-aquatic-wildlife-research-itaw

 

Team

Prof. Prof. h.c. Dr. Ursula Siebert
Dr. Kristina Lehnert
Med. Vet. Anja Reckendorf