Kiel Universitet (CAU)

är Tysklands nordligaste statliga universitet och vetenskapliga centrum av Schleswig-Holstein. På dess institut lär mer än 26 000 studenter sin handel, cirka 2 000 forskare undervisar och forskar i en av åtta fakulteter. De utbildar studenter i 185 grads program och cirka 80 olika områden alltifrån jordbruksvetenskap till zoologi. Med sin klinik är CAU en av de största arbetsgivarna i regionen. Det ser sig som ett modernt statlig universitet med många anslutande akademiska kulturer.


Kieler Forschungswerkstatt (Projektsamordning)

Kieler Forschungswerkstatt (Kiels vetenskapsverkstad), Är ett skollaboratorium gjort av Kiel universitet och det Leibniz Institutet för vetenskap och matematikutbildning (IPN), Det är en ”out-of-School” byggnad som fokuserar på olika naturvetenskapliga ämnen, såsom marin-vetenskaper, energi, liv på jord och nano-teknologi. Iden med verkstan är att är att stödja vetenskapen både på bas- och avanceradnivå, samt ha lärarutbildning och utveckling. Vid “Ocean:Lab” utforskar skolelever livsmiljön i haven och oceanerna och tar itu med aktuella frågor inom marin forskning. Det stöds av Cluster of Excellence “The Future Ocean”. Alla partners och sponsorer av Kieler Forschungswerkstatt kan hittas här: www.forschungs-werkstatt.de/ueber-uns. Inom projektet MARINE MAMMALS är Kiel Forschungswerkstatt ansvariga för utvecklingen av undervisningsmaterial och enheter, eg. expedition boxar. Dessutom organiserar och genomföra sommarskolor, lärarutbildningar och symposier.

Samordningen av projektet Marine däggdjur finns här:
www.forschungs-werkstatt.de
www.futureocean.org/en/schulprogramme
 

Team


Dr. Katrin Knickmeier
Phone:
+49 (0) 431-880 5914
knickmeier@ipn.uni-kiel.de

Dennis Brennecke
Phone:
+49 (0) 431-880 5908
dbrennecke@email.uni-kiel.de

Katrin Kruse
Phone:
+49 (0) 431-880-5907
kkruse@ipn.uni-kiel.de

The Kiel Cluster of Excellence “The Future Ocean”

Kiels protject Cluster of Excellence ” The Future Ocean” är ett marint forskningsnätverk med mer än 200 forskare från Kiel University (CAU), GEOMAR Helmholtz centrum för marin forskning i Kiel, Institutet för världsekonomin (IfW) och Muthesius Universitet av konst och design (MKHS). Målet för det tvärvetenskapliga nätverket av Marina forskare, ekonomiexperter och medicinska, matematiska, juridiska och sociala forskare är att undersöka havs-och klimatförändringar tillsammans, att omvärdera risker och möjligheter och möjliggöra världsomspännande hållbar förvaltning av haven och deras marina resurser. ”The Future Ocean” finansieras inom ramen för ”Excellence Initiative” av den tyska vetenskapsstiftelsen på uppdrag av de tyska federala och delstatsregeringarna.www.futureocean.org


EU-kontoret vid Kiels universitet

EU-kontoret vid Kiels universitet har stor expertis i att hantera stora internationella nätverk, EU: s rapporterings- & revisionskrav och ger regelbundet utbildningsevenemang till andra EU-projektledare i hela Europa. De stöder femtio EU-projekt (FP 7 och H2020) sex av dem som samordnare. De ansvarar för alla administrativa, rättsliga och ekonomiska aspekter av projekten och kommunikationen mellan Europeiska kommissionen och de andra partnerna.

Team

Linda Pialek
Dorothea Scharfenberg