Leibniz Institutet för vetenskap och matematikutbildning (IPN) på Kiels universitet, Tyskland

Leibniz Institutet för vetenskap och matematikutbildning (IPN), IPNs uppdrag är utveckling och främja vetenskap och matematikutbildning genom forskning. Forskningen behandlar ett brett spektrum av frågor som rör undervisning och lärande inom naturvetenskap och matematik, både i normala klassrumsmiljöer och i miljöer som inte är i skolan. De fokuserar också på lärarutbildningar och offentliga arbete med verksamhet i samarbete med vetenskaplig forskning. Institutet består av sex vetenskapliga institutioner: pedagogisk forskning, pedagogiska mätningar, biologiutbildning, kemiutbildning, matematikutbildning och fysikutbildning.
Inom marina däggdjur projektet ger IPN den pedagogiska och didaktiska expertisen för att ge forskarna råd under materialutveckling och ansvarar för utvärdering av material och lärarutbildningarna. En heldags undervisning för elever i högstadiet (16-18 år) kommer att testas, utvärderas och optimeras och därefter utvärderas i alla partnerländer.

www.ipn.uni-kiel.de

 

Team

Prof. Dr. Ilka Parchmann
Dr. Katrin Schöps