meeresmedien

meeresmedien är ett litet företag som lokaliseras i Hamburg. Katrin Wollny-Goerke är chef för meeresmedien som arbetar självständigt som frilansare eller är verksam i ett nätverk av andra erfarna frilansare. En av dem är Andreas Essenberger, en erfaren multimedia expert, som har arbetat i nära samarbete med Katrin Wollny-Goerke i flera projekt sedan många år. Meeresmedien arbetar inom konceptuell planering, sammanställning och redigering av en mängd PR-material som rör naturvård med ett tematiskt fokus på marint naturvård. Detta omfattar också planering, utformning, programmering och produktion av multimediaprodukter som hemsidor, terminalbaserade applikationer för informationscentra eller podcaster (t. ex. filmer). Meeresmedien är också verksam inom den konceptuella planeringen av naturvårds Utställnings moduler (t. ex. sammanställa utställnings idéer, projekt konturer, förlängnings planer).
Inom marina däggdjur är meeresmedien, huvudsakligen bestående av Andreas Essenberger och Katrin Wollny-Goerke, ansvarig för design och programmering av webbplatsen, och bidrar till utveckling och produktion av multimediaprodukter, t. ex. Podcasts (ljud, film, dokument) och utställningar moduler som visar och interaktiv affisch/interaktiv multimedia applikation.

www.meeresmedien.de

 

Team:

Katrin Wollny-Goerke
Andreas Essenberger