Universitetet i södra Danmark (SDU), centrum för marint biologisk forskning

Universitetet i södra Danmark (SDU) är baserat i Odense. Institutionen för biologi driver ett marint biologiskt laboratorium i Kerteminde, 20 km från Odense. Granne med laboratoriet är Fjord & Bælt, en pedagogisk organisation som undervisar turister och skolbarn om den lokala havsmiljön samt lokala marina däggdjur. Två tränade tumlare och tre tränade knubbsälar ligger i utomhuspooler vid fjorden & Bælt. Genom ett samarbetsavtal utför forskare från universitet i södra Danmark, Århus universitet och Hannover universitet vetenskapliga projekt om tumlare och sälar. Det marina laboratoriet rymmer för närvarande två grå sälar och två skarvar för utredningar av deras hörselförmåga i luft och under vatten. Forskningen kring marina däggdjur vid laboratoriet fokuserar på ekolokalisering och hörselförmågan hos tumlare och sälars akustiska beteende och hörselförmåga samt interaktioner mellan marina däggdjur och sitt byte. Dessutom finns det ett stort spektrum av utåtriktad verksamhet för såväl studenter som gymnasieelever.
Inom marina däggdjur är SDU huvudsakligen involverad i utveckling och dirigering av lärarutbildningar och sommarskolor. Projektgruppen ansvarar också för utvecklingen av uppsökande material och undervisnings enheter, t ex på Marina däggdjur och hörsel-och ekolokalisering, med beaktande av de befintliga gymnasie-läroplanerna.

Se: Marine biologiskt forskningscentrum på www.sdu.dk

 

Team

Associate Professor Magnus Wahlberg
Dr. Tòrur Andreassen
Dr. Kirstin Anderson Hansen
Lars Seidelin
Sara Ortiz