WWF Polen

WWF Polen har utfört en hel del aktiviteter för att bevara Östersjön, inklusive avlägsnandet av spöknät, skydd av marina arter och livsmiljöer samt det politiska arbetet. Från och med 2009 har WWF Polen inriktat sig på bevarandet av marina däggdjur (gråsäl, tumlare) och fåglar (ringda strandpipare, tärnor, smörgås tärna, lite tärn, m.m.) och har inlett en pionjär verksamhet i form av social engagemang i naturvården kallat Blue Patrol. The Blue Patrol är en grupp av 200 volontärer rekryteras från lokala samhällen, som deltar i insatser och räddningsarbete. Det är en mångskiftande grupp av individer med varierande bakgrund, erfarenhet och ålder. Alla Blue Patrol medlemmar har hög motivation att aktivt skydda Östersjön och att hjälpa marina däggdjur och fåglar.

Inom marina däggdjur ansvarar WWF Polen för utvecklingen av uppsökande material och lärarutbildningar på Marina däggdjur.

www.wwf.pl

Team
Monika Łaskawska-Wolszczak