Protjektet

MARINE MAMMALS är ett EU-finansierat projekt fokuserat på att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och för att förhindra brist på specialister inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM). Nio vetenskapliga och pedagogiska forskningsinstitut plus NGOs från Tyskland, Polen, Sverige, Belgien och Danmark gick samman för projektet ”MARINE MAMMALS” i september 2016.

Ett fokus i detta projekt är att skapa studiematerial för lärare och studenter som är utvecklat av ett internationellt team av experter som består av Marina forskare, pedagogiska forskare och lärare. Materialet kommer att introducera vetenskapliga ämnen från aktuella forskningsfrågor samt olika forskningsmetoder till studenter.

Ofta ses marina däggdjur som ambassadörer för haven och de är fortfarande hotade av antropogena effekter såsom buller och plast föroreningar i haven. För denna anledning valdes marina däggdjur som viktiga djur för detta projekt.

Material som utvecklas under projektets gång kommer att presenteras för lärare under lärarutbildningar och för elever som deltar i sommarkurser i varje deltagande land. Därmed kan deras intresse, förståelse och entusiasm för ämnet och möjlig framtid inom vetenskap ökas. Genom att göra allt material tillgängligt på SCIENTIX, ser vi till dess fria tillgång till alla. Expeditionslådor utvecklades inom projektet och kan lånas av fristående projekt i skolor. De kommer att omfatta verktyg och instruktioner för praktiska aktiviteter. Andra planerade fritidsaktiviteter såsom digitala affischer och podcasts utvecklas dessutom för att fånga elevernas nyfikenhet för de naturliga vetenskaperna.

Det första projektmötet med mer än 20 deltagare hölls på Kieler Forschungswerkstatt från 28 till 30 september, 2016
Det första projektmötet med mer än 20 deltagare hölls på Kieler Forschungswerkstatt från 28 till 30 september, 2016