Personuppgifter

Havets Hus i Lysekil AB
Strandvägen 9
453 30 Lysekil

PERSONUPPGIFTER PÅ HAVETS HUS
Dataskyddsförordningen, (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, eller annan lag.
Här finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter.