Podcast Översikt

Podcast Serie 1 – En dag som forskare
Forskare talar om sin yrkeskarriär, sitt dagliga arbete som exempelvis marinbiolog och sitt huvudsakliga forskningsfokus. De ger också information om tvärvetenskapligt arbete och relaterade yrken.

Podcast Serie 2 – Forskare och deras forskningsområden
Forskarna berättar mer specifikt om olika delar inom deras huvudsakliga forskningsområde angående marina däggdjur. Dessa korta klipp är länkade till ämnen i läromedel som alla kan laddas ner här.

Podcast Serie 3 – Expertintervjuer om projektet
Denna serie ger bakgrundsinformation om målen för marinadäggdjursprojektet och om de pedagogiska metoder som har valts för att öka elevens intresse för vetenskap.

Podcast Series 4 – 3D-animationer